Inboedel goederen

fotos
Taxatie van inboedelgoederen

Hieronder verstaan wij alles van enige waarde, dat zich in een woning bevindt.

Zie verder onder Taxaties voor Verzekering.
Het is onder te verdelen in twee categoriën namelijk de moderne eenvoudig nieuw te kopen inboedelgoederen, welke tegen nieuwwaarde dienen te worden getaxeerd (voor een verzekeringsrapport) en de antieke en verzamelaarsobjecten welke tegen vervangingswaarde dienen te worden getaxeerd op basis van een vaste taxatie volgens artikel 7.960.
Wij maken gebruikelijk een taxatierapport met 1 post voor de inboedelgoederen op nieuwwaarde.
Het is ook mogelijk om per groep artikelen een bedrag op te nemen voor nieuwwaarde.
Zo komt er een post voor meubilair, een post voor audiovisuele apparatuur, een post voor huishoudelijke apparatuur, een post voor stoffeering, een post voor de garderobes, een post voor tuinmeubilair, etc. etc. Zie verder onze pagina’s tarieven en algemene voorwaarden.

Als de zaken niet voor verzekering moeten worden getaxeerd maar op basis dagwaarde,
zie dan onder Erfenis, Onderlinge verdeling of Boedelbeschrijving.