Contra-expertise

contraexpertise

Wij verrichten voor u een contra-expertise op het gebied van kunst, antiek en design, als u het niet eens bent met de schadevaststelling en rapportage van de expert, die u is toegewezen door uw verzekeringsmaatschappij.

Na schade

Nadat u de schade heeft gemeld aan uw verzekeringsmaatschappij en de schade is van enige omvang, dan krijgt u van de maatschappij een expert op bezoek. Deze expert maakt voor dit bezoek een afspraak met u, neemt met u de toedracht van de schade en de hoogte van de schade door. Daarna rapporteert deze expert aan de maatschappij. Het kan heel goed zijn, dat u het niet eens bent met de gang van zaken. De toedracht is wat anders of u bent het niet eens met de hoogte van de vastgestelde schade.

Dan heeft u binnen uw verzekeringspolis het recht om een eigen expert te benoemen; een contra-expert.

De kosten van deze eigen contra-expert worden gedragen door de verzekeringsmaatschappij. Wij vragen u een voorschot op basis van geschatte uren. Deze factuur dient u voor aanvang van onze werkzaamheden te voldoen.  Deze factuur stuurt u weer door naar uw verzekerings-maatschappij.

Contra-expertise

U neemt met mij contact op, waarna wij een kosteloos intake gesprek afspreken. In dat intake gesprek, bekijken wij waar de problemen liggen en geven wij u advies. Als wij besluiten de handschoen op tenemen, sturen wij u een voorschotnota op basis van de te verwachten werkzaamheden. Vervolgens maak ik ons bekend bij uw verzekeringsmaatschappij en nemen wij contact op met uw maatschappij-expert. Daarna wordt een akte van contra-expertise opgesteld, die door alle partijen moet worden ondertekend. In deze akte van contra-expertise is ook een arbiter benoemt, ingeval de maatschappij-expert en de contra-expert het niet met elkaar eens worden.

Akte van taxatie

Na het tekenen van de akte overleggen maatschappij-expert en contra-expert en wordt de definitieve akte van taxatie opgemaakt. Of als men het niet eens wordt, moet de arbiter zich over de zaak buigen en doet die een bindende uitspraak. Een contra-expertise loont bijna altijd. Neem dus contact met ons op.