Boedelbeschrijving bij huwelijk en bij scheiding

fotos
Boedelbeschrijving bij huwelijk en scheiding

Wij verzorgen boedelbeschrijvingen en waarderingen voor de akte van Huwelijkse Voorwaarden of bij echtscheiding.

Bij het aangaan van een huwelijk onder Huwelijkse Voorwaarden, dient bij de notaris te worden vastgelegd welke goederen daaronder vallen en aan wie die behoren. Dat kan onroerend goed zijn, maar ook kunst of antiek en kostbare inboedelgoederen. Wij kunnen dit in overleg met u vastleggen, gebruikelijk is dan een waardering tegen vervangingswaarde. U moet zich realiseren, dat eenmaal vastgestelde huwelijks voorwaarden ieder jaar moeten worden herzien, als er zaken zijn vervangen, verkocht of aangekocht.

Bij een Scheiding waar geen Huwelijkse Voorwaarden van toepassing zijn, of deze in de loop van het huwelijk uit het oog verloren zijn geraakt (zaken vervangen en niet geadministreerd), kan een taxatie van de inboedel tegen de dagwaarde een enorm goed middel zijn om de zaken onderling zonder verder geruzie te verdelen.

Afspraak

Na het maken van een afspraak komen wij naar u toe om de taxatie uit te voeren. Afhankelijk van het aantal te taxeren voorwerpen neemt dit enkele uren in beslag. Vervolgens maken wij het rapport op, waarna u de nota toegestuurd krijgt. Na betaling van de nota ontvangt u het rapport.

Tarieven

Wij hanteren een vanaf tarief van € 495 incl. btw.
Zie onze pagina’s tarieven en algemene voorwaarden.